Úvod

Maximálna spokojnosť s efektívnymi a profesionálnymi službami, ktoré sú nám poskytované vždy promptne, je dôvodom, prečo práve s Valko Marián & partners spolupracujeme dlhodobo a to vo všetkých oblastiach našej podnikateľskej činnosti.

Ing. Tomáš Antal, konateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Využívame služby advokátskej kancelárie Valko Marián & partners hlavne pri sporovej agende. Profesionalita, zodpovednosť a dôkladná znalosť práva sú pre nás symbolom tejto kancelárie.

Ing. Daniel Kollár, predseda predstavenstva ČSOB, a.s.

O nás

O nás

Chápeme, že naši klienti očakávajú profesionálne služby na vysokej úrovni, a presne tak k nim aj pristupujeme. Dbáme na komplexnú starostlivosť, na porozumenie individuálnym potrebám a na aktívny prístup s variantnými riešeniami. Výsledkom je efektívne vybavenie všetkých klientskych záležitostí.

Dokonalá znalosť slovenského právneho poriadku a miestneho podnikateľského prostredia vždy boli a budú základom našej práce. Vďaka úzkej spolupráci s medzinárodným združením advokátskych kancelárií IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORKposkytujeme klientom plnohodnotné právne poradenstvo aj v mandátoch s medzinárodným prvkom.

SKÚSENOSTI

SKÚSENOSTI

Advokátska kancelária vedená advokátom JUDr. Mariánom Valkom pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1991.

Špecifikujeme sa na oblasti zmluvnej, korporátnej a sporovej agendy, ako aj na vysoko špecifické právne oblasti, ktoré sú predmetom obchodného zamerania našich klientov.

Sústreďujeme sa na zabezpečovanie kompletnej právnej agendy stavebných a developerských spoločností a spoločností podnikajúcich v automobilovom priemysle. Zároveň poskytujeme svoje služby v projektoch „green field“ a „brown field“ investícií na Slovensku.

PRÁVNE SLUŽBY

PRÁVNE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné právne služby v týchto právnych oblastiach:

 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Právo cenných papierov
 • Konkurzné právo a reštrukturalizácia
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo
 • Správne právo
 • Mimosúdne a súdne riešenia sporov
 • Zastupovanie v súdnych konaniach
 • Ústavné právo

NÁŠ TÍM

NÁŠ TÍM

 • JUDr. Marián Valko

  advokát a zakladajúci partner advokátskej kancelárie
  Valko Marián & partners, s. r. o.

 • Mgr. Michal Volný, LL.M.

  advokát a partner advokátskej kancelárie Valko Marián & partners, s. r. o.

 • JUDr. Peter Toth-Vaňo

  advokát advokátskej kancelárie Valko Marián & partners, s. r. o.

 • Mgr. Miroslav Páser

  advokát advokátskej kancelárie Valko Marián & partners, s. r. o.

 • Mgr. Jana Volná, LL.M.

  advokátka advokátskej kancelárie Valko Marián & partners, s. r. o.

 • JUDr. Nina Benkovičová

  advokátska koncipientka advokátskej kancelárie Valko Marián & partners, s. r. o.

 • Mgr. Petra Janotová

  advokátska koncipientka advokátskej kancelárie Valko Marián & partners, s. r. o.

 • Mgr. Andrea Homolová

  advokátska koncipientka advokátskej kancelárie Valko Marián & partners, s. r. o.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Valko Marián & partners je súčasťou združenia IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK (IELN) založeného v roku 2003 na spolupráci európskych advokátskych kancelárií. IELN má za cieľ poskytovanie právnych služieb podnikateľom v európskom prostredí. Podieľa sa na vytváraní nových obchodných príležitostí a prispieva k realizácii konkrétnych obchodných zámerov. Sústreďuje sa na silné a nezávislé právne kancelárie v európskych obchodných centrách a udržiava široké spektrum profesionálnych služieb, kontaktov a odborného právneho poradenstva v oblasti zahraničného podnikania.

Valko Marián & partners ako súčasť tohto združenia stavia na profesionálnom prístupe ku klientom a zabezpečuje prvotriedny štandard právnych služieb.

KARIÉRA

KARIÉRA

V prípade záujmu o prácu v advokátskej kancelárii Valko Marián & partners, s. r. o., pošlite svoj profesijný životopis v anglickom a v slovenskom jazyku na e-mailovú adresu: vajczikova@mvalko.sk

PUBLIKÁCIE

KONTAKT

Advokátska kancelária Valko Marián & partners, s. r. o., sídli na Porubského ulici č. 2 v Bratislave, v rezidenčnej štvrti v tesnej blízkosti Bratislavského hradu a historického centra mesta.

Valko Marián & partners, s.r.o.
Porubského 2, 811 06 Bratislava
Telefón: +421 2 5464 1244
E-mail: office@mvalko.sk
Web: www.mvalko.sk

NEWSLETTER

Pre odoberanie aktuálnych noviniek zadajte svoju mailovú adresu