Valko marián & partners
advokátska kancelária

o nás


Advokátska kancelária JUDr. Mariána Valka, ako predchodca spoločnosti Valko Marián & partners, s.r.o., bola založená v roku 1991. Po svojej transformácii na obchodnú spoločnosť Valko Marián & partners, s.r.o. bola v roku 2006 zaregistrovaná v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným a v zmysle § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii je oprávnená poskytovať právne služby vo všetkých oblastiach práva. Vedená advokátom JUDr. Mariánom Valkom, advokátska kancelária dlhodobo aktívne pôsobí na slovenskom trhu a neustále prehlbuje komplexnosť svojich služieb.


Advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. čerpá z bohatých skúseností získaných pri uspokojovaní požiadaviek klientov predovšetkým v oblasti zmluvnej, korporátnej a sporovej agendy, ako aj vysoko špecifických právnych oblastiach daných predmetom obchodného zamerania jej klientov. Výhodou advokátskej kancelárie je znalosť slovenského právneho poriadku a miestneho podnikateľského prostredia, ako aj úzka spolupráca a činnosť v rámci medzinárodného združenia advokátskych kancelárií IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK.IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK ako združenie európskych advokátskych kancelárií zabezpečuje poskytovanie právnych služieb v oblastiach viacerých právnych poriadkov so zameraním na štáty Európskej únie. IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK má za cieľ okrem iného pripravovať vhodné investičné podmienky vo všetkých regiónoch Európy vďaka spojeniu obchodných skúseností a znalostí právneho prostredia v jednotlivých krajinách EÚ.


V projekte spoluorganizovanom týždenníkom TREND "Právnická firma roka 2015" bola advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. ocenená ako "odporúčaná kancelária v kategórii Sporová agenda".


V projekte spoluorganizovanom týždenníkom TREND “Právnická firma roka 2014” bola advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. ocenená ako "veľmi odporúčaná kancelária v kategórii Sporová agenda".


V projekte spoluorganizovanom týždenníkom TREND “Právnická firma roka 2013” bola advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. ocenená ako "odporúčaná kancelária v kategórii Sporová agenda".

  •   Porubského 2,
         811 06 Bratislava,
         Slovenská republika